รายละเอียด กติกา การคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ กปภ. เข้าร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38 ปี 2556

ด้วยชมรมกอล์ฟ กปภ. ได้เตรียมการจัดส่งนักกีฬากอล์ฟ เป็นตัวแทน กปภ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ชมรมฯ ใคร่ขอแจ้งให้สมาชิกที่เป็นนักกอล์ฟ กปภ. ทราบรายละเอียดและ วีธีการคัดเลือกตัวแทนฯ ดังนี้
 

AttachmentSize
PDF icon rules-38-2556.pdf166.69 KB