ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม เรื่อง ชี้แจงและการเตรียมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2556

รายงานการประชุมและแบบฟอร์มข้อมูลกีฬากอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38 ปี พ.ศ.2556

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 703 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ บมจ.ปตท.

รายละเอียด กติกา การคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟ กปภ. เข้าร่วมแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 38 ปี 2556

ด้วยชมรมกอล์ฟ กปภ. ได้เตรียมการจัดส่งนักกีฬากอล์ฟ เป็นตัวแทน กปภ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ชมรมฯ ใคร่ขอแจ้งให้สมาชิกที่เป็นนักกอล์ฟ กปภ. ทราบรายละเอียดและ วีธีการคัดเลือกตัวแทนฯ ดังนี้
 

ขอเชิญแข่งขันกอล์ฟภายใน กปภ. ครั้งที่ 1/2556

ด้วยชมรมกอล์ฟ กปภ.ได้กำหนดการแข่งขันกอล์ฟเป็นการภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  ดังรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

แข่งขันที่สนามกอล์ฟรอยัล เลคไซด์ กอล์ฟคลับ ๑๕๐ ม.๓  ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ ๕๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทร.(๐๓๘) ๕๗๓ ๒๗๕-๙ (แผนที่เดินทางด้านหลัง)