สถานที่จัดแข่งขัน

President Country Club

Krisda City Golf Hills

Bangpakong Riverside Country Club (BRC)

Pinehurst Golf

Lam Luk Ka Country Club

The Pine Golf & Lodge

Bangpra Golf Club

Green Valley Country Club

Northern Rangsit Golf Club