ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2557

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2555

ภาพการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟ การประปาส่วนภูมิภาค
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ